Phân hữu cơ

Đặc điểm phân hữu cơ QL:

Giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất.

Trong phân gà chứa hơn 60% chất hữu cơ.

Giá trị độ ẩm cao có thể cải thiện hiệu quả tình trạng đất và khả năng hấp thụ độ ẩm.

Không có mùi hôi và mầm bệnh.

Trung hoà và giải quyết vấn đề axit hoá đất về lâu dài.

Thích hợp trồng mọi loại cây trồng.

Tránh tình trạng đốt rễ và cháy lá.

Sản phẩm luôn ở trạng thái ổn định về chất lượng.

- Hệ thống compo là một hệ thống lên men khép kín theo chiều dọc giúp làm bay hơi hơi ẩm trong phân và tách bùn thông qua quá trình lên men ở nhiệt độ cao.

- Quá trình Compo chuyển chất thải hữu cơ thành phân hữu cơ chất lượng cao được sử dụng làm phân bón cao cấp cho các loại cây trồng khác nhau.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

QLVN ECO-GREEN 25

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Chất hữu cơ 25%
 • Tỷ lệ C/N: 12
 • Độ ẩm: 30%

Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h)

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây lương thực: lúa, ngô, khoai lang, sắn

 • Bón lót 1 tấn/ha
 • Bón thúc 1,5-2 tấn/ha/vụ. Bón 1 lần vào giai đoạn 10-20 ngày sau sạ.

2. Cây công nghiệp

 • Bón lót: 1-2 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 2-3 tấn/ha/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa

3. Cây rau màu

 • Bón lót: 0,5-1 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 1-2 tấn/ha/vụ. Bón 1 lần vào giai đoạn 7-15 ngày sau trồng.

4. Cây ăn trái

 • Bón lót: 1-2 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 2-3 tấn/ha/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa.

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Chất hữu cơ 35%
 • Tỷ lệ C/N: 12
 • Độ ẩm: 30%

Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h)

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây lương thực: lúa, ngô, khoai lang, sắn

 • Bón lót 1 tấn/ha
 • Bón thúc 1,5-2 tấn/ha/vụ. Bón 1 lần vào giai đoạn 10-20 ngày sau sạ.

2. Cây công nghiệp

 • Bón lót: 1-1,5 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 2-2,5 tấn/ha/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa

3. Cây rau màu

 • Bón lót: 0,4-0,9 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 1-1,5 tấn/ha/vụ. Bón 1 lần vào giai đoạn 7-15 ngày sau trồng.

4. Cây ăn trái

 • Bón lót: 0,9-1,5 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 2-2,5 tấn/ha/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa.

QLVN ECO-GREEN 35

QLVN ECO-GREEN 50

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Chất hữu cơ 50%
 • Tỷ lệ C/N: 12
 • Độ ẩm: 30%

Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h)

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây lương thực: lúa, ngô, khoai lang, sắn

 • Bón lót 0,5 tấn/ha
 • Bón thúc 1-1,5 tấn/ha/vụ. Bón 1 lần vào giai đoạn 10-20 ngày sau sạ.

2. Cây công nghiệp

 • Bón lót: 1 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 1-1,5 tấn/ha/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa

3. Cây rau màu

 • Bón lót: 0,5 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 1 tấn/ha/vụ. Bón 1 lần vào giai đoạn 7-15 ngày sau trồng.

4. Cây ăn trái

 • Bón lót: 1 tấn/ha/vụ
 • Bón thúc: 1,5-2 tấn/ha/năm. Bón 1 lần vào đầu mùa mưa.