CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG

CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG

 

1. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ TẶNG QUÀ CHO THANH NIÊN KHÓ KHĂN, THANH NIÊN XUẤT NGŨ, THANH NIÊN YẾU THẾ, THANH NIÊN CHẬM TIẾN - THÁNG 12 NĂM 2022

2. HỖ TRỢ TRƯỜNG TRUNG HỌC TRÀ VONG B KINH PHÍ X Y DỰNG NHÀ MÁT CHO HỌC SINH

3. TẶNG MÁY THỞ VÀ CHĂN MỀN CHO BỆNH VIỆN LAO – PHỔI TỈNH TÂY NINH (THÁNG 04/2023)