CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU QL

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU QL

 

1. THAM GIA TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG VIÊN BÌNH PHÚ – QUẬN 6 – TP.HCM: QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU “TRỨNG GÀ TƯƠI QL” VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM “PHÂN BÓN HỮU CƠ” ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

2. TÍCH CỰC TIẾP CẬN NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG QUA NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CÁC KÊNH PH N PHỐI SIÊU THỊ

Nhãn hàng Topvalu – Siêu thị Aeon Mall