Tổ chức phát quà Tết 2016 cho các hộ nghèo.

Tổ chức phát quà Tết 2016 cho các hộ nghèo.